آخرین عناوین آخرین عناوین

بررسی چرایی دست دادن یک عدد وزیر با یک عدد خون آشام


احتمال چهارم : وزیر خارجه در حال عبور و به طور اتفاقی و کاملا یهویی کاروان اوباما را دیده و از فرصت استفاده کرده تا برود و با کمال وقاحت و بی توجه به کشتار مظلومانه مردم در سرزمین منا و بی توجه به اقتضاء اوضاع دنیا در آن چند روز و بی توجه به تأثیر این رفتار در فرایند برجام ، با خون آشام و دشمن قسم خوره نظام اسلامی دست بدهد و لبخند بزند تا به همه کسانی که در گرایش فوق العاده برخی افراد دولت اعتدال به آمریکا و غرب تردید دارند ثابت بشود که صاحبان تفکر آمریکایی و غربی و علاقه مندان به قبح شکنی از نشست و برخاست و لبخند زدن و دست دادن با دشمن و رفتارهای ذلیلانه در مقابل او ابایی ندارند و هرگز فرصت یک رویایی به ظاهر ساده با دشمنان ملت ها را از دست نمی دهند و به آن افتخار می کنند.

دست می دهم پس هستم!

بررسی چرایی دست دادن یک عدد وزیر با یک عدد خون آشام

 

دوشنبه ۶ مهر پس از پایان سخنرانی روحانی رئیس جمهور در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، وزیر امور خارجه در حال خروج از سالن مجمع عمومی بود که بطور اتفاقی با باراک اوباما رئیس جمهور و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، روبرو شد، طرفین سلام و احوالپرسی کردند و دست دادند

سؤالی که در این جا پیش می آید این است که این رفتار غیر منطقی به چه دلیل و با چه هدف یا اهدافی انجام گرفته است؟

احتمال اول: وزیر خارجه در حال عبور و به طور اتفاقی و کاملا یهویی کاروان اوباما را دیده و از فرصت استفاده کرده تا برود و دست باراک را گرفته و از پشت بپیچاند و به او بگوید که هرگز یک ایرانی را تهدید نکن!

احتمال دوم: وزیر خارجه در حال عبور و به طور اتفاقی و کاملا یهویی کاروان اوباما را دیده و از فرصت استفاده کرده تا برود و به او بگوید چرا کشتار مردم مظلوم را در سرزمین منا محکوم نکردی و پیام و بیانیه صادر نکردی؟!

احتمال سوم : وزیر خارجه در حال عبور و به طور اتفاقی و کاملا یهویی کاروان اوباما را دیده و از فرصت استفاده کرده تا برود و به او بگوید چون من با جان کری پیاده روی کردم می خواهم با تو هم چند قدمی راه بروم تا مبادا بعدا بگویی ایرانی ها بی ادب هستند!

احتمال چهارم : وزیر خارجه در حال عبور و به طور اتفاقی و کاملا یهویی کاروان اوباما را دیده و از فرصت استفاده کرده تا برود و با کمال وقاحت و بی توجه به کشتار مظلومانه مردم در سرزمین منا و بی توجه به اقتضاء اوضاع دنیا در آن چند روز و بی توجه به تأثیر این رفتار در فرایند برجام ، با خون آشام و دشمن قسم خوره نظام اسلامی دست بدهد و لبخند بزند تا به همه کسانی که در گرایش فوق العاده برخی افراد دولت اعتدال به آمریکا و غرب تردید دارند ثابت بشود که صاحبان تفکر آمریکایی و غربی و علاقه مندان به قبح شکنی از نشست و برخاست و لبخند زدن و دست دادن با دشمن و رفتارهای ذلیلانه در مقابل او ابایی ندارند و هرگز فرصت یک رویایی به ظاهر ساده با دشمنان ملت ها را از دست نمی دهند و به آن افتخار می کنند.

آقای وزیر امیدوارم در پیشگاه عدل الهی و در مقابل زنان و فرزندان و همه بازماندگان چشم به راه جان باختگان فاجعه منا و در برابر همه ملت پاسخی برای این رفتار سخیف خود داشته باشید.

نسأل الله منازل الشهداء

محمد هادی سمتی

دوشنبه سیزدهم مهرماه سال همدلی و همزبانی

شهر مقدس قم
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.