پایگاه اطلاع رسانی محمد هادی سمتی - سایت آقای سمتی
Skip to Content

یادداشت روز یادداشت روز

اسلام حقیقی یا اسلام مقدس مآب ها؟
معمار کبیر انقلاب تأکید دارند که بايد اسلام را آن طورى كه هست تبیین کرد و اسلام واقعی آن چیزی نیست که چهار تا مقدس مآبِ مفاتيح به دست فهمیده اند بلکه ما باید به دنیا بگوئیم که در تمام مسائل اجتماعی قوانين مترقى داريم و محتاج نيستيم به اينكه در قوانين...

عناوین ویژه عناوین ویژه

سهل اندیشی از نگاه دین : قسمت چهارم
سؤالی که جواب آن به قضاوت تاریخ موکول می شود این است که به...
سهل اندیشی از نگاه دین : قسمت سوم
انسان های ساده اندیش و ساده لوح چه بخواهند و چه نخواهند در...
سهل اندیشی از نگاه دین : قسمت دوم
مصداق بارز خبر فاسق در زمان ما ، شبکه های ماهواره ای هستند...
سهل اندیشی از نگاه دین : قسمت اول
سهل اندیشی (یا همان ساده اندیشی و به عبارت دیگر ساده لوحی)...