آخرین عناوین آخرین عناوین

چرا با برجام مخالفیم؟ بررسی موارد نقض خطوط قرمز نظام در برجام


امیدواریم زحمات کمیسیون ویژه برجام با نابخردی ها و سهل انگاری های مسؤلین و صاحبان تریبون ها از بین نرود و نمایندگان ملت اجازه تصویب مفاد برجام آمریکایی را ندهند که در غیر این صورت راه نفوذ بسیار آسانی برای دشمن باز خواهد شد و نه تنها سرنوشت ملت ما بلکه سرنوشت همه ملت های ضد استکباری به دست دشمن قداره بند خواهد افتاد.

چرا با برجام مخالفیم؟ بررسی موارد نقض خطوط قرمز نظام در برجام

نه بر جام!

ما با برجام مخالفیم زیرا رهنمودهای رهبر فرزانه و بصیر انقلاب در آن رعایت نشده است و خط قرمزهای نظام مورد بی اعتنایی قرار گرفته است:

اول : "آنها اصرار دارند بر محدودیّت بلندمدّت؛ ما گفتیم ما محدودیّت ده سال و دوازده سال و مانند اینها را قبول نداریم؛ ده سال یک عمر است؛ همه‌ی آنچه ما در این مدّت به دست آوردیم، در حدود ده سال طول کشیده است! بله، سابقه‌ی هسته‌ای در داخل کشور بیش از اینها است که بعضی اوقات هم گفته میشود در بعضی از بیانات، لکن در آن سالهای اوّل در واقع کاری انجام نگرفته بود؛ کار اساسی و عمده مال همین حدود ده پانزده سال اخیر است. محدودیّت ده‌ساله را ما قبول نداریم؛ ما مقدار سالهای معیّنی را که مورد قبول ما است به مجموعه‌ی هیئت مذاکره‌کننده گفته‌ایم که چه مقدار، محدودیّت را قبول کرده‌ایم، امّا تعداد سالهای محدودیّت را گفته‌ایم ده سال و دوازده سال و این چیزهایی که این حضرات میگویند قبول نداریم."

بیان تمام موارد محدودیت های پذیرفته شده توسط ایران در این جا امکان ندارد اما یک نمونه از موارد پذیرش محدودیت های بلند مدت که در متن برجام آمده است از این قرار است:

ایران بر اساس برنامه بلندمدت خود، براي 15سال، فعالیت هاي مرتبط با غنی سازي اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه ي تحت نظارت پادمانی خود را صرفا در تاسیسات غنی سازي نطنز انجام خواهد داد، سطح غنیسازي اورانیوم خود را تا سقف 3/67درصد نگه خواهد داشت، و در فردو، از هرگونه غنی سازي اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی سازي اورانیوم و از نگاهداري هرگونه مواد هسته اي خودداري خواهد ورزید.

دوم : "بنده تصریح میکنم، تحریمهای اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیّت ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به کنگره‌ی آمریکا ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا میکند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت‌نامه لغو بشود؛ بقیّه‌ی تحریمها هم در فاصله‌های معقول [لغو بشود]. البتّه آمریکایی‌ها در زمینه‌ی تحریمها یک فرمول پیچیده‌ی چند لایه‌ی عجیب و غریبی را مطرح میکنند که اصلاً اعماق آن معلوم نیست؛ از انتهای آن چه در می‌آید هیچ معلوم نیست. عرض کردم بنده بیانم بیان صریح است، تعبیرات دیپلماسی را بنده خیلی بلد نیستم؛ آنچه ما میگوییم صریح و همین [است‌] که گفتیم؛ این مورد نظر ما است".

اما آن چه بر خلاف بیانات صریح رهبری در زمینه لغو تحریم ها توسط ایران پذیرفته شده است از این قرار است:

گروه 5+1پیش نویس قطعنامه اي تاییدکننده ي این برجام را براي تصویب به شوراي امنیت ارائه خواهدکرد که تاکید مینماید که انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این موضوع توسط شوراي امنیت بوده و تمایل شورا براي برقراري یک رابطه جدید با ایران را اعلام می نماید. این قطعنامه شوراي امنیت، همچنین لغو تمامی مفاد قطعنامه هاي قبلی شوراي امنیت از روز اجرا؛ ایجاد برخی محدودیت هاي خاص؛ و خاتمه بررسی موضوع هسته اي ایران توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد 10سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود.

سوم : "لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّدات ایران نیست؛ نمیشود بگویند: شما رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن کارها بکنید، بعد که کردید، بعد آن‌وقت آژانس بیاید شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگویید و این کارها را انجام داده‌اید، بعد ما تحریمها را برداریم! نه، این را ما مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّداتی که ایران میکند نیست. البتّه لغو تحریم یک مراحل اجرائی‌ای دارد، ما این را قبول داریم؛ اجرائیّات لغو تحریم با اجرائیّاتی که ایران به عهده میگیرد، باید متناظر باشند؛ بخشی از این در مقابل بخشی از آن، بخش دیگری از این در مقابل بخش دیگری از آن".

این مورد هم بر خلاف کلام رهبر انقلاب در متن برجام پذیرفته شده است:

اتحادیه اروپایی همه مفاد »مقررات اتحادیه اروپایی« و اصلاحات متعاقب آن، که کلیه تحریمهاي اقتصادي و مالی مرتبط با هسته اي را اجرائی می سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده ي مربوطه، را همزمان با اجراي اقدامات توافق شده مرتبط به هسته اي توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست 5که از سوي آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو خواهد کرد.

چهارم : "ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرتها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به‌علاوه، اینکه بگویند «آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که فعّالیّت هسته‌ای در کشور نیست» این یک حرف غیر معقولی است. خب، چه‌جور میشود اطمینان پیدا کند؟ اصلاً اطمینان پیدا کردن [یعنی چه‌]؟ مگر تک تک خانه‌ها و وجب به وجب سرزمین کشور را اینها بگردند! چه‌جوری میشود اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مسئله، نه منطقی است، نه عادلانه است".

در سرتا سر مفاد برجام نقش آژانس به خوبی نشان داده شده و تنها در یک بند از 124 صفحه برجام این موضوع مطرح شده است که :

قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامههاي قبلی شوراي امنیت در خصوص موضوع هسته اي ایران را همزمان با اجراي اقدامات توافق شده ي مرتبط با هسته اي توسط ایران که ازسوي آژانس راستیآزمایی شده، به نحو مشخص شده در پیوست 5 ،لغو خواهد کرد و محدودیتهاي خاصی را برقرار خواهد نمود.

 پنجم : "با بازرسی‌های غیر متعارف هم بنده موافق نیستم؛ پرس‌وجوی از شخصیّت‌ها را هم به‌هیچ‌وجه قبول ندارم و موافق نیستم؛ بازرسی از مراکز نظامی را هم نمیپذیریم همچنان که قبلاً هم گفتیم؛ زمانهای ۱۵ سال و ۲۵ سال - که مدام میگویند ۱۵ سال برای فلان چیز، ۲۵ سال برای فلان چیز - و این زمانهای این‌جوری را هم ما قبول نداریم؛ مشخّص است، این زمان اوّل و آخری دارد و تمام خواهد شد".

در این مورد هم باز برخلاف فرمایش حضرت آقا بازرسی های غیر متعارف مورد پذیرش قرار گرفته است:

آژانس میزانی را به عنوان میزان پایه مقدار مواد باقی مانده از فعالیتهاي قبلی غنی سازي اورانیوم مشخص خواهد کرد که در فردو باقی خواهد ماند. به منظور نظارت بر تولید ایزوتوپ هاي پایدار و عدم وجود مواد و یا فعالیتهاي هسته اي اظهار نشده در فردو، ایران به مدت 15سال به آژانس امکان بازرسی هاي معمول، از جمله در صورت تقاضاي آژانس، بازرسی روزانه از تاسیسات فردو، را فراهم خواهد کرد.

ما با برجام مخالفیم زیرا هرکسی با قدری انصاف و قدری غیرت ملی و دینی به متن برجام نگاه بیندازد خواهد دید که در تمامی بندهای این برجام توطئه دشمن برای نفوذ در قلب نظام اسلامی ایران به چشم می خورد و با کمال تأسف برجام بهانه ای شد برای بازگشایی دوباره سفارت انگلیس خبیث و وسیله ای شد برای پیاده روی ها و لبخند زدن ها و دست دادن های بدون برنامه ریزی قبلی و در نتیجه نابود شدن منافع و مصالح ملی.

امیدواریم زحمات کمیسیون ویژه برجام با نابخردی ها و سهل انگاری های مسؤلین و صاحبان تریبون ها از بین نرود و نمایندگان ملت اجازه تصویب مفاد برجام آمریکایی را ندهند که در غیر این صورت راه نفوذ بسیار آسانی برای دشمن باز خواهد شد و نه تنها سرنوشت ملت ما بلکه سرنوشت همه ملت های ضد استکباری به دست دشمن قداره بند خواهد افتاد.

نسأل الله منازل الشهداء

محمد هادی سمتی

بامداد یکشنبه نوزدهم مهرماه سال همدلی و هم زبانی

شهر مقدس قم
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.