آخرین عناوین آخرین عناوینآیا چادری که لای چرخ گیر کند خطرش بیشتر است یا چادر و روسری که از سر نامحرم کنار رفته باشد؟ در حالی که خطر دومی اگر بیشتر نباشد که هست، کمتر هم نیست.

چادری که لای چرخ گیر می کند...

صحنه اول:

از کنار کوچه یا خیابان عبور می کنید و چشمتان به راکب یک موتور سیکلت می افتد که در پشت سرش زنی را سوار کرده و چادرش نیز نزدیک است که لای چرخ موتور گیر کند و حادثه ای اتفاق بیافتد، شما هر طور که بتوانید او را از این مسئله با خبر می کنید که مواظب باشد چادر لای چرخ گیر نکند و آن ها نیز از شما به خاطر این محبت تشکر می کنند.

صحنه دوم: از کنار کوچه یا خیابان عبور می کنید و چشمتان به راکب یک موتور سیکلت می افتد که در پشت سرش زنی را سوار کرده و این بار آن زن حجاب مناسبی ندارد و شما هم احساس نمی کنید که حادثه ای قرار است اتفاق بیافتد و به راهتان ادامه می دهید و می روید و اگر هم احساس حادثه کنید و آن ها را با خبر کنید از این کار شما ناراحت می شوند و می گویند به شما چه ربطی دارد.

چند سؤال:

  1.  چرا در صحنه اول همه کسانی که آن موتور سیکلت را می بینند احساس خطر می کنند و به راکبین موتور سیکلت اعلام خطر می کنند اما در صحنه دوم معمولاً این اعلام خطر صورت نمی گیرد؟
  2. چرا در صحنه اول راکبین موتور سیکلت از شما تشکر می کنند اما در صحنه دوم این اتفاق صورت نمی گیرد؟
  3. چرا همه دلشان به خاطر چادری که نزدیک است لای چرخ گیر کند شور می زند اما معمولاً کسی دلش به خاطر چادر یا روسری که کنار رفته است شور نمی زند؟
  4. آیا چادری که لای چرخ گیر کند خطرش بیشتر است یا چادر و روسری که از سر نامحرم کنار رفته باشد؟ در حالی که خطر دومی اگر بیشتر نباشد که هست، کمتر هم نیست.
  5. چرا ما در هنگام اتفاق صحنه اول و صحنه هایی شبیه به آن در جامعه اسلامی احساس مسؤلیت می کنیم اما در صحنه دوم معمولاً احساس مسؤلیت نمی کنیم و می گوئیم هرکسی را در قبر خودش می خوابانند؟ آیا واقعاً اگر بد حجابی و بی حجابی رواج پیدا کند ما در برابر عدم انجام وظیفه مسؤل نیستیم؟

فردایی خواهد آمد که همه ما (از مسؤلین سازمان های عریض و طویل از جمله صدا و سیما گرفته تا تک تک افراد) در پیشگاه خداوند و اولیاء او بازخواست خواهیم شد.

 
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.